Λαποτρύπι

Μικρή οικογενειακή επιχείρηση
Είμαστε οικογένεια παραγωγών. Καλλιεργούμε τους αμπελώνες μας, όπως μας δίδαξαν οι προηγούμενες γενιές και οινοποιούμε επιλεγμένες ποικιλίες σταφυλιών, παράγοντας μικρές ποσότητες ποιοτικού κρασιού. Τα προϊόντα μας είναι καρπός αφενός της πλούσιας αττικής γης, αφετέρου του καθημερινού οικογενειακού μόχθου μας.


Ολοκληρωμένος κύκλος παραγωγής
Εργαζόμαστε για την παραγωγή μας από τη στιγμή της φύτευσης και καλλιέργειας του αμπελιού, μέχρι την οινοποίηση, την εμφιάλωση του κρασιού και την πώληση. Όλα τα στάδια της παραγωγής είναι υπό τη συνεχή φροντίδα και τον έλεγχό μας. Η συνολική διαχείριση είναι καθοριστική για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού προϊόντος.


Χωρίς μεσάζοντες
Πιστεύουμε απόλυτα στην άμεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή. Ο περιορισμός των μεσαζόντων εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα με το μικρότερο κόστος για τον καταναλωτή, και ταυτόχρονα ανατροφοδοτεί εμάς με πληροφορίες για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας επιβεβαιώνει απόλυτα αυτά τα οφέλη.