Λαποτρύπι
Καλλιέργεια
<
>
image
image
image
image
image

Ωρίμαση

Μετά το πιεστήριο ο μούστος μεταφέρεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές, όπου ψύχεται για κάποιο διάστημα. Ακολουθεί απολάσπωση, κατά την οποία το ψυγμένο γλεύκος διαυγάζεται, μέσω κατακάθισης σωματιδίων που βρίσκονται σε αιώρηση. Ακολουθεί η αλκοολική ζύμωση όπου τα σάκχαρα μετατρέπονται σε αλκοόλη. Στη συνέχεια μεταγγίζουμε το κρασί στις δεξαμενές αποθήκευσης.